Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 10.04.2019р.. Інформація у додатку

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 19.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 19.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 12.04.2018р.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 12.04.2018р.. Інформація у додатку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 11.07.2017р.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів. Інформація у додатку.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів. Інформація у додатку.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 24.01.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 04.05.2016р.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про виникнення особливої інформації.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про виникнення особливої інформації.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про виникнення особливої інформації.

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Сузір’я” повідомляє про виникнення особливої інформації (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів).